POČETNA STRANICA » PROJEKTI I INICIJATIVE » SVETSKI URBANI FORUM U KUALA LUMPURU

Panel diskusija o implementaciji Nove urbane agende na Balkanu, tokom Svetskog urbanog foruma u Maleziji

 

8. februar 2018, Kuala Lumpur – Od 7. do 13. februara 2018. u Kuala Lumpuru, Malezija, održava se deveti po redu Svetski urbani forum (WUF9), koji organizuje program Ujedinjenih nacija za stanovanje (UN-Habitat) od 2002 godine. Forum se organizuje svake dve godine i ima za cilj da okupi predstavnike nacionalnih, regionalnih i lokalnih vlada, privatni i nevladin sektor, istraživačke centre, razvojne fondove kao i eksperte i lidere u oblasti održivog urbanog razvoja I stanovanja, da diskutuju i predstave rezultate implementacije Nove urbane agende. Nova urbana agenda je usvojena u Kitu, oktobra 2016. godine.

Nakon učešća na Habitat III pripremnom komitetu u Surabaji, u julu 2015. gde je organizovana panel diskusija o stanovanju u istočnoj Evropi kao i na Habitat III Konferenciji u Kitu, u oktobru 2016. godine, gde je organizovana tribina o urbanizmu u Srbiji i regionu, Centar “Struktura” je sa partnerima, Ministarstvom građavinarstva, saobraćaja i infrastrukture Republike Srbije, Institutom za urbanizam, građavinarstvo i ekologiju Republike Srpske, Ekonomskom komisijom za Evropu Ujedinjenih nacija (UNECE), Programom Ujedinjenih nacija za stanovanje (UN-Habitat), kao i Institutom za međunarnodnu i međugraničnu saradnju organizovao panel diskusiju o implementaciji Nove urbane agende na Balkanu.

Svetski urbani forum u Kuala Lumpuru

Osvrćući se na dvadesetogodišnji period izmedju Habitat II i Habitat III Konferencije, Dr. Siniša Trkulja, prostorni planer u Ministarstvu građavinarstva, saobraćaja i infrastrukture Republike Srbije, je na samom početku diskusije predstavio napore zemalja na Balkanu u implementaciji Agende i Ciljeva održivog razvoja. Dr. Trkulja je potom naglasio da je Nova urbana agenda prevedena na Srpski kao i na nekoliko ostalih jezika koji se govore na Balkanu, kao što su Albanski i Slovenački, među prvima globalno, što govori o posvećenosti regiona implementaciji Nove urbane agende. Takođe, Dr. Trkulja je govorio o praksama prostornog planiranja na Balkanu, urbanim problemima karakterističnim za region i predstavio je ideje i potencijalne buduće projekte u vezi sa implementacijom Nove urbane agende u regionu.

Sandra Momčilović, šefica službe za prostorno uređenje, pravne poslove i programe EU u Ministarstvu graditeljstva i prostornog uređenja Republike Hrvatske, govorila je o novom prostornom planu u Republici Hrvatskoj, koji je podeljen na nacionalni, regionalni i lokalni i koji kao novinu uvodi građane i participaciju u proces planiranja. Ona takođe ističe proces procene uticaja na životnu sredinu kao važnu komponentu prostornog planiranja.

Diretktorica Deprtmana za internacionalnu saradnju u Hrvatskom zavodu za prostorni razvoj, Jadranka Vranek, je zatim predstavila rad zavoda koji je koordinirao grupom eksperata koji su izradili nacionalni izveštaj za Habitat III proces. Ona je zatim naglasila kako je informisanje svih relevantnih aktera ključno u ovom procesu i navela neke od načina diseminacije informacija vezanih za Habitat III proces i Novu urbanu agendu, kao što su: publikacije, online promocija i diseminacija, organizovanje događaja kao što su kao što su konferencije i ekspertski sastanci, objave u medijima, i slično. Nova urbana agenda je prevedena na Hrvatski jezik i sa drugim razvojnim agendama objavljena u publikaciji pod nazivom “Vizija gradova i prostora, internacionalne preporuke za urbani i prostorni razvoj”. Ova publikacija je predstavljena na mnogim javnim skupovima gde su se učesnici usaglasili da Nova urbana agenda i ostale razvojne agende trebe dalje popularizovati i konkretizovati i da je potrebno organizovati treninge za ključne aktere u vezi sa  implementacijom.

Posle izlaganje eksperata iz Vlada Hrvatske i Srbije, Amie Figueiredo, službenica za ekonomske poslove u UNECE-u je prezentovala aktivnosti UNECE-a na Balkanu, kao što su projekti razvoja kapaciteta u vezi sa održivim politikama stanovanja. Kao glavni zaključak ovih aktivnosti navodi potrebu intersektoralne komunikacije i zajedničkog rada na ovim pitanjima. Zatim Amie Figueiredo najavljuje buduće događaje u okviru kojih će se promovisati agenda 2030 i Nova urbana agenda, kao što je radionica o implementacija SDG 11 u Tirani u oktobru 2018. Ona napominje da UNECE ima regionalni centar u Tirani koji se bavi diseminacijom i treningom u vezi sa politikama stanovanja i dodaje da se nada da će UNECE otvoriti još regioinanih kancelarija na Balkanu pored postojeće kancelarije u Tirani.

Nakon izlaganja panelista nastavljena je diskusija o implementaciji Nove urbane agende i publika je dobila priliku da postavlja pitanja. Jedno od pitanje je bilo i “šta je novo u Novoj urbanoj Agendi”. Odgovor na ovo pitanje je započeo Dr. Trkulja koji je rekao da Nacionalne urbane politike dobijaju više na značenju u odnosu na Habitat II  i da nacionalni nivo predstavlja sponu između lokalnog i internacionalnog nivoa. Nadovezujući se na rečeno, moderator panela Dr. Shipra Narang Suri, direktorica Departmana UN-Habitat-a za urbani dizajn i planiranje,  je naglasila da je glavna razlika u odnosnu na period od pre 20 godina u samom sadržaju Agende.  Naime, svet se promenio poslednjih 20 godina i danas imamo problem klimatskih promena, migracija, stanovništva koje stari, uključivanje osoba sa invaliditetom, što nisu bile teme Habitat II Konferencije. Takođe, navodi da je i sam proces i okvir donošenja Agende u mnogome dručiji i inkluzivniji u odnosu na 1997 godinu. Kao još jedan od zaključaka se takođe navodi ponovno vraćanje prostornog planiranja u fokus, nakon što je bilo zapostavljeno poslednjih 20 godina.

Svetski urbani forum u Kuala Lumpuru 2

Iz publike svoja iskustva su podelili i Oana Baloi iz Rumunije kao i Ines Androić Brajčić, načelnica Sektora za programe i projekte EU u Ministarstvu graditeljstva i prostornog uređenja Republike Hrvatske, koja je istakla važnost teme energetske efikasnosti zgrada u urbanom razvoju, navodeći da će do kraja godine u Hrvatskoj biti renovirano 900 zgrada sa uštedom energije od 60% uz pomoć fondova Evropske Unije. Dr. Ratka Čolić, sa Arhitektonskog Fakulteta, Univerziteta u Beogradu, napomenula je kako univerziteti mogu imati važnu ulogu u diseminaciji Nove urbane agende i vraćanju značaja prostornog planiranja, navodeći primer saradnje na implementaciji zajedničkog Master programa Univerziteta u Beogradu i Štutgartu na temi implementacije Ciljeva održivog razvoja I Nove urbane agende.

Kako Institut za urbanizam, građavinarstvo i ekologiju Republike Srpske nije bio prisutan u Kuala Lumpuru, pripremljen je video o radu Instituta i relizovanim kapitalnim projektima kao i uticaju Nove urbane agende na prostorno planiranje u Republici Srpskoj, Bosna i Hercegovina. Video je bio prikazan i ditribuiran publici na Svetskom urbanom forumu i možete ga pogledati ovde:

Video celog događaja možete pogledati ovde:

Side Event on #urban issues of the Balkans at #WUF9 (World Urban Forum) in Malaysia.

Posted by Balkan Urban Realities on Wednesday, February 7, 2018

 

O uspesno organizovanoj panel diskusiji o implementaciji Nove urbane agende na Balkanu, izvestili su mediji u regionu kao i zvanični sajtovi Ministarstava Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Srbije. Klikom na linkove pročitajte vesti:

http://www.rtrs.tv/vijesti/vijest.php?id=289766

http://www.glassrpske.com/novosti/vijesti_dana/Srpska-na-Svjetskom-urbanom-forumu-u-Kuala-Lumpuru/255790.html

http://www.mgipu.hr/default.aspx?id=53691

http://www.mgsi.gov.rs/cir/aktuelnosti/ministarstvo-gradjevinarstva-na-9-svetskom-urbanom-forumu-un-habitata-u-kuala-lumpuru

 

RAZMENIMO MIŠLJENJA

Facebook
Twitter