POČETNA STRANICA » PROJEKTI I INICIJATIVE » HABITAT III PRIPREMNI KOMITET U SURABAJI

Centar “Struktura” sa organizacijama Ujedinjenih nacija organizovao panel diskusiju o stanovanju u istočnoj Evropi

 

26. jul 2016, Surabaja – Kao deo pripremnog procesa za Konferenciju Habitat III održana su tri pripremna komiteta u okviru kojih zemlje članice Ujedinjenih nacija dogovaraju modalitet završne Konferencije u Kitu i pregovaraju o Novoj urbanoj agendi. Tokom sva tri komiteta organizovane su i panel diskusije i tribine (side events) koje su za cilj imale da promovišu određene aspekte Nove urbane agende i pokušaju da utiču na proces pregovora o dokumentu. Prvi pripremni komitet je održan od 17. do 18. septembra 2014. u Njujorku. Sledeći je održan od 14. do 16. aprila 2015. u Najrobiju i poslednji, treći, je održan u Surabaji, od 25. do 27. jula 2016.

Srbija je imala zvaničnu državnu delegaciju na sva tri pripremna komiteta. U svakom od gradova u kojima je održan komitet, predstavnici Ambasade Srbije u tim zemljama su učestvovali. Međutim, tokom zvaničnog programa, Srbija se nije zvanično obratila ostalim učesnicima i javno iznela stavove u vezi sa Novom urbanom agendom u pripremi.

Centar “Struktura” je sa partnerima, Ekonomskom komisijom za Evropu Ujedinjenih nacija (UNECE) i Kancelarijom komesara za ljudska prava Ujedinjenih nacija (OHCHR) sa sedištem u Ženevi kao i sa Univerzitetom Kolumbija iz Njujorka, organizovao panel diskusiju “Stanovanje u istočnoj Evropi” koja je imala za cilj da ukaže na najvažnije probleme stanovanja u regionu. Ovaj događaj je odabran od strane Habitat III Sekretarijata da bude održan zajedno sa još tridesetak među hiljadama prijavljenih. Događaju je prisustvovalo više od 100 posetilaca i događaj je uživo prenošen preko socijalnih medija što je dodatno povećalo broj onih koji su ispratili događaj. Govornici na događaju bili su Emie Figuerando (UNECE) i Džoti Sangera (Jyoti Sanghera) (UNHCR) dok je moderator događaja bila Morana Stipišić sa Univerziteta Kolumbija.

Tokom diskuije Emie Figuerando ukazala je na posebnost regiona istočne Evrope, a to su pre svega različiti nivoi neformalnog stanovanja, gde ljudi nemaju vlasničke papire o posedovanju imovine ili grade objekte koji ne poštuju građevinske standarde. Takođe, napomenula je kako je ekonomska kriza imala puno posledica po pristupačno i socijalno stanovanje kao i da je beskućništvo u porastu u celom regionu.

Nastavljajući diskusiju o problemu rastućeg beskućništva, Džoti Sangera je ukazala na neophodnost davanja prednosti najugroženijim i marginalizovanim kategorijama pri planiranju stanovanja u gradovima. Sangera je takođe napomenula dva važna problema u celom regionu, a to su: problem izbeglica i starenje stanovništva. Porast broja izbeglica je problem mnogih delova sveta gde još nema odgovaraćih politika i odživog rešenja problema izbegličke krize. Ovo je posebno izraženo u istocnoj Evropi, gde postoji rast tenzija i ksenofobije. Takođe, stanovništvo istočne Evrope se suočava sa rastućim brojem starijeg stanovništva i gradovi moraju da se pripreme da odgovore potrebama starije populacije. Kako su mladi ljudi potrebni da bi se brinuli o starijim gradjanima, ovo može predstavljati dobar model, kako bi se migranti integrisali i dobili posao, napominje Sangera.

Panelisti su zaključili da diskusija o stanovanju u istocnoj Evropi nije viđena kao prioritetna na globalnim forumima i da svakako treba raditi više i zajedničkim snagama raditi na poboljšanju urbanih realnosti u regionu. Takođe, panelisti zaključuju da usvajanje Nove urbane agende nije dovoljno već da pored toga je potrebna i politička posvećenost, aktivno učešće lokalnih vlada kao i energija i posvećenost svih relevantnih aktera, kako bi se nastavila bitka za održive i pravednije gradove, u kojoj će Nova urbana agenda svakako pomoći.

Snimak možete pogledati ovde:

Housing in Eastern Europe. Side Event of #H3PrepCom3

Posted by Balkan Urban Realities on Wednesday, July 27, 2016

Promene urbane politike i politike stanovanja imaju svoje specifičnosti i razlikuju se od zemlje do zemlje, posebno u reigonu istočne Evrope, imajući u vidu različite faze tranzicije u kojima se zemlje nalaze. Istočnoevropske zemlje koje prolaze kroz period ekonomske tranzicije imaju zajedničke probleme stanovanja, kao što su: loša energetska efikasnost zgrada, slaba pristupačnost stanovanju, nerazvijeno tržište iznajmljivanja stanova, potrebu za razvojem kapaciteta donosilaca odluka kao i nedostatak koordinacije između partnera na svim nivoima. Kao rezultat ovih i svih drugih društvenih, prirodnih, organizacionih i finansijskih izazova pred kojima su zemlje istočne Evrope, one se suočavaju i sa rastućom degradacijom i propadanjem stambenog fonda. Beskućništvo, uključujući stanovništvo iseljeno iz stanova zbog restitucije i neplaćanja stanarine i ostalih troškova je takođe bilo diskutovano tokom panel diskusije koju je vodila Morana Stipišić.

Diskutant na kraju panel diskusije bio je predstavnik Programa Ujedinjenih nacija za stanovanje (UN-Habitat) Hesus Salcedo Vilanueva (Jesus Salcedo Villanueva). Publika se pridružila u diskusiji na kraju.

RAZMENIMO MIŠLJENJA
Facebook
Twitter